นกแอร์เปิด การขนสัตว์เลี้ยงผ่านนกแอร์คาร์โก้

เปิดรับขนส่งสัตว์ผ่านช่องทาง “นกแอร์คาร์โก้” 1 ตุลาคมนี้
ตามที่สายการบินนกแอร์ ได้มีประกาศยกเลิกบริการขนส่งสัตว์เลี้ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอจากผู้ใช้บริการขนส่งสัตว์เป็นจำนวนมาก ขอให้มีการพิจารณาเปิดให้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง บริษัทฯ จึงได้มีการพิจารณาเห็นควรให้เปิดให้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยงเฉพาะช่องทางการให้บริการผ่าน นกแอร์คาร์โก้ เท่านั้น โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยง โดยนำสัตว์เลี้ยงมาเช็กอิน ณ เคาน์เตอร์ให้บริการภายในสนามบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการตามประกาศเดิม

สำหรับการเปิดให้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยงผ่าน นกแอร์คาร์โก้ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความเคร่งครัดและรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยการกลับมาเปิดให้บริการในครั้งนี้ ยังคงยึดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล โดยเพิ่มมาตรการตรวจสอบสัตว์เลี้ยงก่อนการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสภาพร่างกายของสัตว์เลี้ยงมีความพร้อมในการเดินทางมากที่สุด และพนักงานจะเน้นย้ำทำความเข้าใจกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกครั้งก่อนการขนส่ง โดยนกแอร์คาร์โก้และพนักงานทุกคนจะทำการดูแลสัตว์เลี้ยงทุกตัวอย่างดีที่สุด และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสัตว์เลี้ยง

ภาพประกอบจาก boeing.com

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : news.ch7.com