นครพนม

นครพนมเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง พื้นที่ชายแดนด้านเหนือและตะวันออกของนครพนมนั้น ติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด ตั้งแต่อำเภอบ้านแพงลงมาจนถึงอำเภอธาตุพนม สามารถเดินทางข้ามฝั่งโขงไปยังประเทศลาวได้หลายจุด


Nokair.net บริการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์จากกรุงเทพ-นครพนม หรือ นครพนม-กรุงเทพ ในราคาประหยัด ตรวจสอบโปรโมชั่นในเส้นทางนครพนม ในแต่ละช่วงเวลาที่คุณต้องการเดินทาง ทั้งนี้ตารางเวลาและเที่ยวบินที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โปรดโทรสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานผ่าน Callcenter Nokair.net เพื่อวางแผนการเดินทาง 02-739-9933 


ตั๋วเครื่องบิน นครพนม : ตารางเที่ยวบิน

 

Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang) to Nakhonphanom (นครพนม)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 9514
10:05 am
11:15 am

Nakhonphanom (นครพนม) to Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 9515
11:45 pm
12:55 pm