น่าน

น่าน เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต อาทิ เมืองน่าน เมืองปัว เมืองศีรษะเกษ เป็นต้น มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีภูเข้ในเขตอำเภอบ่อเกลือ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีพื้นที่กว้างใหญ่ พื้นที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทั้งยังมีประชากรหลายชาติพันธุ์ นับว่าเป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

การเดินทางมาน่าน มีท่าอากาศยานน่านนครซึ่งเป็นสนามบินพาณิชย์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของตัวเมืองห่างประมาณ 3 กิโลเมตร มีเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่และ ท่าอากาศยานดอนเมือง


Nokair.net บริการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์จากกรุงเทพ-น่าน หรือ น่าน-กรุงเทพ ในราคาประหยัด ตรวจสอบโปรโมชั่นในเส้นทางน่าน ในแต่ละช่วงเวลาที่คุณต้องการเดินทาง ทั้งนี้ตารางเวลาและเที่ยวบินที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โปรดโทรสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานผ่าน Callcenter Nokair.net เพื่อวางแผนการเดินทาง 02-739-9933


ตั๋วเครื่องบิน น่าน : ตารางเที่ยวบิน

 

Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang) to Nan (น่าน)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 8818
08:55 am
10:20 am
DD 8824
12:05 pm
13:40 pm
DD 8822
14:05 pm
15:30 pm
DD 8826
16:30 pm
18:05 pm
DD 8832
19:30 pm
21:05 pm

Nan (น่าน) to Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 8819
10:50 am
12:10 pm
DD 8825
14:25 pm
16:00 pm
DD 8823
16:00 pm
17:30 pm
DD 8827
19:15 pm
20:50 pm
DD 8833
21:45 pm
23:20 pm