ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดบริเวณลุ่มแม่น้ำชีในภาคอีสานตอนบนของไทย  เดิมสะกดว่า ร้อยเอ็จ เคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 512 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,299.46 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 120-160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนือซึ่งติดต่อจากเทือกเขาภูพาน บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น บริเวณตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลและสาขา


Nokair.net บริการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์จากกรุงเทพ-ร้อยเอ็ด หรือ ร้อยเอ็ด-กรุงเทพ ในราคาประหยัด ตรวจสอบโปรโมชั่นในเส้นทางร้อยเอ็ด ในแต่ละช่วงเวลาที่คุณต้องการเดินทาง ทั้งนี้ตารางเวลาและเที่ยวบินที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โปรดโทรสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานผ่าน Callcenter Nokair.net เพื่อวางแผนการเดินทาง 02-739-9933


ตั๋วเครื่องบิน ร้อยเอ็ด : ตารางเที่ยวบิน

 

Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang) to Roiet (ร้อยเอ็ด)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 9114
06:10 am
07:25 am
DD 9116
09:10 am
10:25 am
DD 9118
18:45 pm
19:50 pm

Roiet (ร้อยเอ็ด) to Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 9115
07:55 am
09:10 am
DD 9117
11:05 am
12:20 pm
DD 9119
20:20 pm
21:25 pm