วิธีการขึ้นเครื่องบินของสายการบินนกแอร์

วิธีขึ้นเครื่องบิน ได้เร็วๆ และ Express to Gate คืออะไร

Express to Gate คือ บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง โดยสามารถเช็คอินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือทางมือถือ และเมื่อเดินทางถึงสนามบิน ผู้โดยสารสามารถตรงไปที่ประตูทางขึ้นเครื่องได้เลย โดยไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินอีก กับ สายการบินนกแอร์

ผู้โดยสารที่จะใช้บริการ Express to Gate จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
– ผู้โดยสารที่ทำการเช็คอินผ่านช่องทางออนไลน์หรือทางมือถือแล้ว
– ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง
– ผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางเส้นทางเที่ยวบินต่อเรือ (Fly & Ferry) หรือ เที่ยวบินต่อรถ (Fly & Ride)
– ผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางในเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight)
– ผู้โดยสารที่ไม่ได้สำรองบัตรโดยสารเป็นหมู่คณะ (Group booking)
– ผู้โดยสารที่ไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือมีข้อจำกัดในเรื่องที่นั่ง เช่น ผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็น สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กเล็ก/เด็กทารก ผู้ป่วยหรือบุคคลทุพลภาพ และพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น

วิธีการใช้บริการ Express to Gate

ขั้นตอนที่ 1 : เช็คอินผ่านช่องทางออนไลน์หรือทางมือถือ
ผู้โดยสารสามารถทำการเช็คอินด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ www.nokair.com โดยสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง โดยผู้โดยสารจะต้องพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องมาแสดงที่สนามบินด้วยตนเอง

สำหรับผู้โดยสารที่ใช้โมบายสามารถทำการเช็คอินผ่าน m.nokair.com และ นกแอร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (iOS Android และ BlackBerry) โดยสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 30 นาทีก่อนเวลาเดินทาง โดยสามารถเก็บบัตรผ่านขึ้นเครื่องไว้ในโทรศัพท์ของผู้โดยสารโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ออกมา

app_nokair

ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
เมื่อเดินทางถึงสนามบิน ผู้โดยสารสามารถเดินตรงไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่อง และบัตรประชาชนที่จุดตรวจ

สนามบินใดบ้างที่สามารถใช้บริการ Express to Gate
ทุกสนามบินในประเทศไทยที่สายการบินนกแอร์ให้บริการ

เที่ยวบินใดบ้างที่สามารถใช้บริการ Express to Gate
ทุกเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ รวมถึงเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสาย

การบินนกมินิ ยกเว้นเที่ยวบินที่เป็นบริการเช่าเหมาลำ และเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศ

หมายเหตุ
– การเช็คอินด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ www.nokair.com โดยสามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
– การเช็คอินผ่าน m.nokair.com และ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ (iOS Android และ BlackBerry) สามารถทำการเช็คอินล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 30 นาทีก่อนเวลาเดินทาง
– กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก)
– กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องไม่มีสิ่งต้องห้าม (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก)
– ผู้โดยสารต้องเดินทางไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาเดินทาง
– ผู้โดยสารที่ชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ อาจจะไม่สามารถทำการเช็คอินผ่านทางช่องทางออนไลน์และทางมือถือได้ และผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรเครดิตดังกล่าวที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

ภาพประกอบจาก surin108.com

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : http://travel.mthai.com