หาดใหญ่

หาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของนครหาดใหญ่ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้ หาดใหญ่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในหลายด้าน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

อำเภอหาดใหญ่มีท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในอำเภอคลองหอยโข่ง ชานเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับกองบิน 56 ของกองทัพอากาศ โดยมีสายการบินต่าง ๆ ของไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ให้บริการเที่ยวบินไปยังเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภาคใต้ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ได้แก่ สายการบินไทย สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย (ไทย/มาเลเซีย) สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ และสายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ (สิงคโปร์)


Nokair.net บริการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์จากกรุงเทพ-หาดใหญ่ หรือ หาดใหญ่-กรุงเทพ ในราคาประหยัด ตรวจสอบโปรโมชั่นในเส้นทางหาดใหญ่ ในแต่ละช่วงเวลาที่คุณต้องการเดินทาง ทั้งนี้ตารางเวลาและเที่ยวบินที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โปรดโทรสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานผ่าน Callcenter Nokair.net เพื่อวางแผนการเดินทาง 02-739-9933


ตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ่ : ตารางเที่ยวบิน

 

Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang) to Hatyai (หาดใหญ่)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 7102
06:00 am
07:25 am
DD 7104
09:20 am
10:45 am
DD 7106
10:40 am
12:05 pm
DD 7108
13:10 pm
14:35 pm
DD 7112
15:25 pm
16:50 pm
DD 7116
19:10 pm
20:35 pm

Hatyai (หาดใหญ่) to Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 7103
08:00 am
09:25 am
DD 7105
11:15 am
12:40 pm
DD 7107
12:35 pm
14:00 pm
DD 7109
15:05 pm
16:30 pm
DD 7113
17:30 pm
18:55 pm
DD 7117
21:05 pm
22:30 pm