อุดรธานี

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเป็นศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโลเมตร มีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและของโลก มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์ประชุมและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย


Nokair.net บริการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์จากกรุงเทพ-อุดรธานี หรือ อุดรธานี-กรุงเทพ ในราคาประหยัด ตรวจสอบโปรโมชั่นในเส้นทางอุดรธานี ในแต่ละช่วงเวลาที่คุณต้องการเดินทาง ทั้งนี้ตารางเวลาและเที่ยวบินที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โปรดโทรสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานผ่าน Callcenter Nokair.net เพื่อวางแผนการเดินทาง 02-739-9933


ตั๋วเครื่องบิน อุดรธานี : ตารางเที่ยวบิน

 

Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang) to Udonthani (อุดรธานี)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 9200
05:55 am
07:00 am
DD 9204
08:00 am
09:05 am
DD 9202
10:15 am
11:20 am
DD 9210
12:20 pm
13:25 pm
DD 9212
14:05 pm
15:05 pm
DD 9214
15:25 pm
16:30 pm
DD 9216
17:00 pm
18:05 pm
DD 9218
20:05 pm
21:10 pm

Udonthani (อุดรธานี) to Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 9201
07:35 am
08:35 am
DD 9205
10:00 am
11:00 am
DD 9203
11:55 am
12:55 pm
DD 9211
13:55 pm
14:55 pm
DD 9213
15:35 pm
16:35 pm
DD 9215
17:05 am
18:05 pm
DD 9217
18:35 pm
19:35 pm
DD 9219
21:40 pm
22:40 pm