เชียงราย

เชียงราย จังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรล้านนา ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย สปป.ลาว และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งอดีตเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่สำคัญของโลก ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจในฐานะประตูสู่ เมียนมา ลาว และจีนตอนใต้


Nokair.net บริการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์จากกรุงเทพ-เชียงราย หรือ เชียงราย-กรุงเทพ ในราคาประหยัด ตรวจสอบโปรโมชั่นในเส้นทางเชียงราย ในแต่ละช่วงเวลาที่คุณต้องการเดินทาง ทั้งนี้ตารางเวลาและเที่ยวบินที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โปรดโทรสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานผ่าน Callcenter Nokair.net เพื่อวางแผนการเดินทาง 02-739-9933 


ตั๋วเครื่องบิน เชียงราย : ตารางเที่ยวบิน

 

Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang) to Chiangrai (เชียงราย)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 8714
07:30 am
08:45 am
DD 8716
09:25 am
10:40 am
DD 8718
13:10 pm
14:25 pm
DD 8722
16:40 pm
17:55 pm

Chiangrai (เชียงราย) to Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 8715
09:15 am
10:30 am
DD 8717
13:00 pm
14:15 pm
DD 8719
14:55 pm
16:10 pm
DD 8723
18:25 pm
19:40 pm
DD 8727
19:55 pm
21:10 pm