เชียงใหม่

เชียงใหม่ จังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก


Nokair.net บริการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์จากกรุงเทพ-เชียงใหม่ หรือ เชียงใหม่-กรุงเทพ ในราคาประหยัด ตรวจสอบโปรโมชั่นในเส้นทางเชียงใหม่ ในแต่ละช่วงเวลาที่คุณต้องการเดินทาง ทั้งนี้ตารางเวลาและเที่ยวบินที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โปรดโทรสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานผ่าน Callcenter Nokair.net เพื่อวางแผนการเดินทาง 02-739-9933 


ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ : ตารางเที่ยวบิน

 

Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang) to Chiangmai (เชียงใหม่)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 8302
07:00 am
08:10 am
DD 8306
09:05 am
10:15 am
DD 8308
10:35 am
11:45 am
DD 8312
12:40 pm
13:50 pm
DD 8316
14:20 pm
15:30 pm
DD 8318
16:30 pm
17:40 pm
DD 8324
19:00 pm
20:10 pm
DD 8326
20:15 pm
21:25 pm

Chiangmai (เชียงใหม่) to Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 8301
07:45 am
08:50 am
DD 8303
08:30 am
09:35 am
DD 8307
10:45 am
11:50 am
DD 8309
12:15 pm
13:20 pm
DD 8311
13:45 pm
14:50 pm
DD 8313
14:25 pm
15:30 pm
DD 8319
18:10 pm
19:15 pm
DD 8317
19:15 pm
20:15 pm
DD 8321
19:30 pm
20:35 pm
DD 8325
20:40 pm
21:45 pm
DD 8327
21:55 pm
23:00 pm