แม่สอด

แม่สอด เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก ตัวอำเภออยู่ในที่ราบระหว่างภูเขาระหว่างเทือกเขาถนนธงชัยทิวเขาในฝั่งประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นทิวเขาฝั่งประเทศพม่า ประชากรมีทั้งชาวเขาและคนที่อพยพจากอำเภอเมืองตากเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ รวมทั้งชาวพม่าที่มีภรรยาและบุตรเป็นคนไทยด้วย อำเภอแม่สอดอยู่ห่างจากอำเภอเมืองตาก 86 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า เนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดน และเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า


Nokair.net บริการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์จากกรุงเทพ-แม่สอด หรือ แม่สอด-กรุงเทพ ในราคาประหยัด ตรวจสอบโปรโมชั่นในเส้นทางแม่สอด ในแต่ละช่วงเวลาที่คุณต้องการเดินทาง ทั้งนี้ตารางเวลาและเที่ยวบินที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โปรดโทรสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องกับพนักงานผ่าน Callcenter Nokair.net เพื่อวางแผนการเดินทาง 02-739-9933 


 ตั๋วเครื่องบิน แม่สอด : ตารางเที่ยวบิน

 

Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang) to Maesot (แม่สอด)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 8116
09:40 am
10:50 am
DD 8122
12:45 pm
14:00 pm
DD 8126
16:05 pm
17:20 pm

Maesot (แม่สอด) to Bangkok (ดอนเมือง/Don Mueang)
เที่ยวบิน/Flight
ออก/Departure
ถึง/Arrival
DD 8117
11:20 am
12:30 pm
DD 8123
14:30 pm
15:40 pm
DD 8127
17:50 pm
19:00 pm