นกแอร์ได้ชี้แจงพร้อมขออภัยผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้า

นกแอร์แจงสารพัดเหตุเที่ยวบินดีเลย์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ด้าน กพท.เรียกเตือน

นกแอร์แจงเหตุสุดวิสัย พบความผิดปกติของระบบความดันอากาศ เที่ยวบินแม่สอด-ดอนเมือง ส่วนกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าช่วง 26 ก.ย.-2 ต.ค.มาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการบินและอากาศยานมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อย จึงต้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ด้าน “อาคม” สั่ง กทพ.เรียกแอร์ไลน์ตักเตือน

วันนี้ (6 ต.ค.) ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงถึงกรณีเครื่องบิน HS-DQH เที่ยวบินที่ DD8125 ซึ่งเดินทางจากท่าอากาศยานแม่สอดไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ออกเดินทางตามกำหนดเวลา 16.50 น. หลังจากทำการบินไปได้ประมาณ 10 นาที นักบินได้พบความผิดปกติของระบบความดันอากาศ จึงได้ทำการควบคุมเครื่องบินให้กลับมาลงที่ท่าอากาศยานแม่สอดด้วยความราบรื่น และแก้ไขสถานการณ์ในสภาวะฉุกเฉินด้วยความเป็นมืออาชีพ มีสติในการควบคุมสถานการณ์ ทำให้ผู้โดยสารทั้งสิ้น 61 คน อยู่ในความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง

โดยสายการบินนกแอร์ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ และขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของนักบินทั้งสองท่านที่ปฏิบัติการบินเป็นไปตามมาตรฐานการบินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านเป็นอันดับแรก ตามเจตนาของบริษัทที่ว่า “ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นเป้าหมายสูงสุดของสายการบินนกแอร์”

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา นกแอร์ได้ชี้แจงพร้อมขออภัยผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้าระหว่างวันที่ 26 ก.ย. ถึง 2 ต.ค. 2559 โดยระบุว่า จากเหตุเที่ยวบินล่าช้าในช่วงระหว่างวันที่ 26 ก.ย. ถึง 2 ต.ค.ที่ผ่านมา มีสาเหตุเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการบินในหลายพื้นที่ ประกอบกับปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับอากาศยาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสาร ทางสายการบินฯ จึงต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติการการบิน ซึ่งเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานสากล และเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าต่อเที่ยวบินในช่วงที่ผ่านมา จึงใคร่ขออภัยอีกครั้งในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ในขณะที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวหลังจากการเข้าร่วมประชุมสมัชชาขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมัยสามัญครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 25-30 ก.ย. 2559  ณ สำนักงานใหญ่ของ ICAO เมืองมอลทริออล ประเทศแคนาดา ว่า ทางองค์การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) กระทรวงคมนาคมแห่งสหภาพยุโรป (DG MOVE) ได้ย้ำให้ไทยเพิ่มขั้นตอนในการตรวจตรา เฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอทในการให้บริการของสายการบิน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารเรื่องความปลอดภัย ซึ่งได้กำชับ นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้เรียกประชุมสายการบินต่างๆ ให้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการซ่อมบำรุงต่างๆ ไม่ให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการ ที่ผ่านมาพบว่ามีสายการบินที่เที่ยวบินล่าช้าบ่อย ซึ่งต้องเรียกมาตักเตือน เพราะหากไม่พร้อมในการให้บริการต้องพิจารณาถอนเส้นทางบินออกไปเพื่อไม่ให้กระทบผู้โดยสาร

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000100770